Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Věda a výzkum Vyhledávání English
V této sekci:

MCA InterTool

Tisk stránky
Název: MCA InterTool _______________________________________________________________

Verze: V1.8

Datum: 12-2015

Programovací jazyk: MS Access

Vytvořeno pro:
Technologická agentura ČR v rámci projektu č. TA02030860 multikriteriálního hodnocení při výběru typu úrovňové křižovatky“

Řešitelé projektu:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Praha Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Popis:
Vytvořený počítačový program MCA InterTool umožňuje vyhodnocení vhodných typů úrovňových křižovatek pro danou lokalitu na základě dopravně inženýrských, ekonomických a ekologických parametrů. Při posuzování je přitom využíváno metodiky multikriteriálního hodnocení (Multi-criteria analysis – MCA) s definovanými vahami jednotlivých parametrů. Na základě vyplnění vstupních dat SW vyhodnotí, které varianty křižovatek připadají pro zadané hodnoty v úvahu a seřadí je dle bodového ohodnocení do žebříčku. Na uživateli je potom zhodnocení, která z variant, jež získaly nejvíce bodů, se do dané lokality hodí nejvíce. Vzhledem k často malým rozdílům ve výsledcích nemusí být nejlépe hodnocená varianta vždy tou vítěznou, jelikož SW nedokáže postihnout všechny potřebné vstupy. SW se především snaží eliminovat ty varianty, které se do dané lokality a pro příslušné zatížení nehodí. Uživatel může rovněž na základě znalosti specifického zadání měnit váhy kritérií, jelikož SW funguje jako otevřený. Nicméně je nutné konstatovat, že dané výstupy nebudou odpovídat principům navržené Metodiky.

Přihlašovací údaje pro stažení programu získáte po odeslání následujících údajů na adresu jan.hradil@fsv.cvut.cz:
• Organizace
• Jméno
• Pozice
• Telefon
• Email

Program poté můžete stáhnout zde

ČVUT v Praze, Fakulta Stavební
Katedra silničních staveb
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Telefon: (+420) 224 354 639, (+420) 224 311 085
Fax: (+420) 224 311 085
E-mail: k136@fsv.cvut.cz
Vedoucí katedry:Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Sekretářka: Jitka Haráková

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: 4.1.2016  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz